Interactief toneelspel met de groepen 7 & 8 van het PO over thema’s als hebzucht, eerbied en respect. Uitdieping van ethische en levensbeschouwelijke aspecten aan de hand van een mythe, sage of volksverhaal uit verschillende tijden en culturen. Ethiquest verzorgt het spel in/met de klas, de begeleiding van de discussie en zorgt voor kostuums en attributen.

 
  Een dialoog gaat uit van ontmoeting, elkaar leren kennen. Je krijgt inzicht in elkaars overtuigingen en dromen rondom een vooraf afgesproken thema. Je gaat in op de betekenis daarvan voor de samenleving, hoe je dromen verwezenlijkt. Ethiquest heeft een drietal modules ontwikkeld voor leerlingen, onderwijsprofessionals en ouders om te komen tot een gelijkwaardig gesprek met elkaar op De Dag van de dialoog.
 
 

 
Hoe vind je als school of scholenstichting je weg op het drukke pad van levens-beschouwingen, zingeving, geloofsopvattingen, burgerschap en ethiek? Hoe start je een heroriλntering op visie en missie? En hoe implementeer je dit nieuwe beleid? Ethiquest denkt met u mee en geeft als kennispartner inhoudelijke ondersteuning in dit traject.
 

 
Spel waarbij leerkrachten en docenten met behulp van een camera in beeld brengen welke normen en waarden de school uitdraagt op doordeweekse schooldagen. Het verzamelde beeldmateriaal wordt in een memory spel af gezet tegen de paragrafen uit het strategische beleidsplan waar geschreven is over deze waarden en normen binnen de missie en visie van de school.
 
 
 

 
  Verscheidenheid in uw team vráágt om afstemming met en op elkaar. U zet de Diversiteitsmeter in om helder te maken hoe uw team is samengesteld als het gaat om leefwijzen, normen en waarden en wat zij belangrijk vinden om door te geven aan de leerlingen. Met Ethiquest worden verschillen in inzicht voor het hele team een rijkdom.

 
  Teams die onder druk zijn komen te staan zien alleen nog het werk en de werkdruk. Ondanks een grote inzet treedt er armoede op: je kunt nog amper benoemen waar het jou om te doen is. In de workshop ‘Time-management uit de abdij’ ontdekken we welke betekenis we inspiratie, idealen en levensovertuiging kunnen geven in ons werk.
 
 

 
De methode KLEUR voor het basisonderwijs bouwt een brug tussen de verschillende geloofsopvattingen en gaat daarbij uit van sociaal-emotionele thema’s. Ethiquest verzorgt een introductie van de methode KLEUR bij u op school en is gecertificeerd om uw team na de kennismaking te begeleiden bij de invoering van deze methode.
 

 
Leerkrachten en docenten hebben de taak leerlingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun morele en levensbeschouwelijke identiteit en hun groei tot evenwichtige burgers. Waar sta je zelf en wat draag je over? En hoe doen je collega’s dat? Ethiquest gaat tijdens de Team-building Tea met het team in gesprek over ideeën en idealen en hoe je deze overbrengt.  
 
Disclaimer
Algemene voorwaarden
06 - 136 222 55
info@ethiquest.nl
Brussellaan 38
5224 VJ 's-Hertogenbosch
© 2008 Ethiquest
kvk. 1722249