In één school moeten leerlingen en professionals met verschillende achtergronden, met diverse overtuigingen en religies samenwerken. Om te komen tot een goed schoolklimaat is er een heroriëntering nodig op oude normen en waarden, nieuwe aandacht voor ethiek, zingeving en levensbeschouwing. En innovatief beleid. Ethiquest draagt als onafhankelijke organisatie op een hedendaagse manier bij om aandacht, inhoud en verdieping te geven aan deze innovatie.
Ethiquest geeft begeleiding, advies en bijscholing op maat aan scholen. Zij worden gemotiveerd, geïnspireerd en toegerust om leerlingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun morele en levensbeschouwelijke identiteit en om te werken aan de opbouw van een goed schoolklimaat.
 
 
 
U kunt Ethiquest gerust benaderen met vragen en kwesties die betrekking hebben op het bevorderen van een goed schoolklimaat. Of u nu op zoek bent naar een cursus op maat ter professionalisering van enkele van uw personeelsleden, of u zoekt ondersteuning bij het opzetten van een ouderavond, bijvoorbeeld over normen en waarden, of wanneer u ethische vragen in uw school centraal wil stellen, Ethiquest kijkt met u mee naar een aanpak of doordenking. Zo krijgt u altijd advies en ondersteuning op maat.
 
 
Ethiquest is opgezet door drs. Christa de Wit. Zij studeerde klassieke katholieke moraaltheologie, feministische theologie en agologie aan de universiteit van Nijmegen. Tevens volgde zij daar modules management en organisatie.
Vanuit haar achtergrond kan zij kwesties van levensbeschouwelijke aard op een onafhankelijke en vrije manier bezien, doordenken en ‘ontsluiten’. Zij haalt uit de wortels van het christelijk erfgoed voldoende energie en inspiratie, om al schatgravend in bijbelse en buitenbijbelse bronnen te komen tot een hedendaagse en moderne interpretatie van de religieuze dimensies van onze samenleving. Zij vindt het een uitdaging om de veelheid en de rijkdom aan overtuigingen, ethische systemen en geloofsopvattingen in onze samenleving te benutten en vruchtbaar te maken.
Aan Ethiquest werken en denken mee:
Drs. Christa de Wit Directeur en senioradviseur
Mw. Fleur van den Akker Administratief medewerker
Drs. Joseph van der Marck Docent filosofie en ethiek
Drs. Mirjam Weijers Project redacteur
Drs. Marike Jonker Directeur Parcours
Dhr. Herman Nijholt Directeur Rehmann advies
 
Disclaimer
Algemene voorwaarden
06 - 136 222 55
info@ethiquest.nl
Brussellaan 38
5224 VJ 's-Hertogenbosch
© 2008 Ethiquest
kvk. 1722249